Here you can find success stories from our clients around the globe. The success stories have been categorized by their geographical location.

Finland

  • + -

    Oulun kaupungin kuntoutuspalvelut

    Oulun kaupungin kuntoutuspalveluilla on usean vuoden kokemus Mediracer-laitteen käytöstä niskahartiaseudun vaivojen erotusdiagnostiikassa ja rannekanavaoireyhtymäpotilaiden konservatiivisen hoidon seurannassa. Rannekanavaoireyhtymästä on laadittu hoitoketju yhdessä OYS:n käsikirurgian yksikön kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu fysioterapeutin tekemä niskahartiaseudun kliininen tutkimus, Mediracer-laitteella tehtävä medianus- ja ulnarishermon vastemittaus. Tuloksesta annetaan sekä lääkärinlausunto että ohjeistus konservatiivisen hoidon toteuttamiseksi. Tarvittaessa konsultoidaan joko Mediracer Oy:n neurofysiologia tai tilataan OYS:sta perinteinen enmg-tutkimus. Kokemuksemme laitteesta ja hoitokäytännöstä ovat hyviä.